Aquesta web és titularitat de l’Associació Amics de les Illes Formigues (en endavant l’Associació), NIF G55260707,  amb domicili al C/ Josep Pla, núm. 43, Palamós 17230 (Girona); email protecciodedades@amicsillesformigues.com,  inscrita al registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 57868-J/2

Política de privacitat

L’Associació Amics de les Illes Formigues es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’Associació, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. L’Associació no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 

  1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per l’Associació Amics de les Illes Formigues i sota la seva responsabilitat.

 

  1. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, sobre les nostres activitats en defensa del medi ambient, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

 

  1. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder atendre la seva sol·licitud.

 

  1. Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i/o qualsevol mitjà telemàtic amb informació de les activitats de l’Associació, sempre que no ens hagi  indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació, la qual cosa pot fer enviant-nos un correu electrònic a ________________________ indicant en l’assumpte “BAIXA”.

 

L’usuari també dóna el seu consentiment exprés per a que les seves dades siguin emmagatzemades al datacenter de l’empresa The Rocket Science Group, LLC, que proporciona el servei de correu electrònic màrqueting anomenat MailChimp, situat als Estats Units, país que actualment no té una normativa sobre el tractament de dades personals homologada per la Unió Europea, tot i que està negociant amb la UE el nou conveni per a la transferència internacional de dades anomenat Privacy Shield. En qualsevol cas, MailChimp, que actuarà com a encarregada de tractament en la recollida i emmagatzematge de les seves dades, incorpora en el seu acord de processament de dades les clàusules contractuals tipus establertes en la Decisió de la Comissió Europea 2010/87/UE, de 5 febrer 2010, per donar les garanties adequades exigides en una transferència internacional de dades. Pot consultar la política de privacitat de Mailchimp aquí.

 

  1. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos legalment, enviant una comunicació a: Associació Amics de les Illes Formigues al C/ Josep Pla, núm. 43, Palamós 17230, o a l’email info@lesillesformigues.com

 

  1. Mesures de seguretat: L’Associació l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

 

  1. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, l’Associació es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.

 

  1. Cookies: L’Associació utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies

 

  1. Actualització de la Política de Privacitat: 27 de maig de 2016

  

Responsabilitat sobre els continguts

 Tot i que l’Associació actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no sigui exacta, completa o actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. L’Associació declina expressament qualsevol responsabilitat per errors o omissions en la Informació continguda a les pàgines d´aquesta web i es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la web. Igualment, l’Associació no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la web.

 

Propietat intel·lectual

 Els continguts d’aquest lloc web, incloent els seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i són titularitat exclusiva de l’Associació Amics de les Illes Formigues. Els textos, imatges, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són per tant propietat exclusiva de l’Associació o els seus llicenciants, per la qual cosa qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Associació.