INFORMACIÓ RELLEVANT RECOMANADA

Ajuntament de Palamós – Medi Ambient
Institució
Espai d'Interès Natural, Castell-Cap Roig /PEIN
Institució
Espai d'Interès Natural, Castell-Cap Roig /PEIN -COMPLERT
Institució
Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà
Institució
Cartografia de l'herbei de Posidonia oceanica (L.) Delile de la platja de Castell (Palamós, Costa Brava)
Institució
Xarxa natura 2000
Video
Custòdia del Territori
Institució
Càtedra d’Estudis Marítims
Document
Video de campanya de “Salvem Castell”
Video
+ 410

ASSOCIATS

Recorda! Et necessitem!!! 

Pretenem conscienciar a tothom que cal preservar el nostre patrimoni natural, i en concret, el tram de costa situat entre el Ullastres i cala Castell, i que inclou les illes Formigues.

A més comptem amb el patrocini i ajuda de ...