ArticlesNoticies i Articles

La importància d’estudiar el vaixell romà de les Illes Formigues

La importància d'estudiar el vaixell romà de les Illes Formigues

El dos de març es va celebrar la conferència sobre el Centre de Recerca Arqueològica de Catalunya, CRAC, i el derelicte de les Formigues. Els ponents eren Gustau Vivar  i Rut Geli, membres del CRAC i responsables directes de la propera investigació sobre aquestes restes arqueològiques.

L’acte va tenir lloc a l’Espai del Peix de Palamós amb una assistència de més de cent persones que al llarg de més d’un hora  escoltave n atentament la interessantíssima ponència i participaven al finalitzar també amb preguntes.

Els ponents ens explicaren la dificultat tècnica de l’excavació  perquè les restes estan a 47 metres de profunditat, tot i així  s’espera obtenir informació important perquè el vaixell conserva part de la càrrega i la fusta. Les restes són unes de les més ben conservades de Catalunya. Estudiar-les ajudarà a donar resposta a incògnites sobre les rutes comercials marines de l’època.

Rut Geli, del Centre ens explicà que ja coneixien l’existència d’aquestes restes per la informació que els havien donat un bus de Vic i un pescador de Palamós.

A Catalunya hi ha 830 jaciments subaquàtics documentats, i cal  evitar l’espoli d’aquest patrimoni per la informació tan valusoa que ens aporta.

Hem de dir que l’Associació Amics de les Illes Formigues pretén contribuir a conscienciar tota la ciutadania de  la riquesa de l’entorn, implicar-la afectivament en la seva defensa i també pressionar  a l’administració perquè compleixi les previsions vigents des del l’any 2006.

La importància d'estudiar el vaixell romà de les Illes Formigues

L’associació Amics de les Illes Formigues agraeix a en Gustavo i la Rut la seva desinteressada col·laboració i els expressa l admiració per la profunda professionalitat  que saben manifestar amb simpatia i senzillesa  sempre assequible a tot el públic.

També agraeix a l’Ajuntament de Palamós i en especial al personal de l’Espai del Peix les facilitats l’esforç que han fet possible aquest acte.

Envia la teva opinió