Illes FormiguesLes Illes FormiguesNoticies i Articles

Sessió plenària de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Taula-de-Cogesti-Baix-Empord-Amics-de-les-Illes-Formigues

25 de febrer a Madrid taula de negociació política, a Palamós Taula de Cogestió del litoral.

Estem orgullosos de viure aquests moments quan els interessos es debaten entaulats amb respecte i complicitat. Ens agradaria tant somniar que comencem una etapa de diàleg com l’eina per acceptar la diferència!

Sabem que qualsevol iniciativa només reeixirà si té el suport popular i la voluntat política. Ahir totes les entitats que viuen del mar, pel mar i en el mar coincidien amb la voluntat política expressada per la presència del Conseller Daniel Calvet i la Consellera Teresa  Jordà, acompanyats pels seus Directors General Sergi Tudela i Ferran Miralles.

 

De la  bona  governança  surt la pau entre el ciutadans.

Volem aprofitar per recordar el DECÀLEG, que s’aprova ara fa un any.

PROPOSTA DE COMPROMISOS GENERALS DE COL·LABORACIÓ DELS MEMBRES DE LA TAULA DE COGESTIÓ MARÍTIMA DEL LITORAL DEL BAIX EMPORDÀ

Les persones i entitats membres de la Taula de Cogestió es comprometen, en la mesura del possible, a:

1. Aportar i promoure la expertesa local i el coneixement natural, cultural i paisatgístic del territori amb la voluntat i el compromís d’implicar-se en la seva conservació.

2. Incentivar i col·laborar en accions de conservació, vigilància i millora del medi marí.

3. Contribuir a la transferència de coneixements cap a la resta de la Societat sobre l’estat, el funcionament i el monitoratge dels ecosistemes marins i l’impacte de les diverses activitats.

4. Afavorir la creació de sinèrgies entre el diferents àmbits i subàmbits de la Taula per desenvolupar les diferents accions i implementar projectes.

5. Promoure i divulgar les bones pràctiques dels diferents sectors cap als propis sectors i cap a la resta de la Societat.

6. Realitzar les activitats en el medi marí de manera sostenible perquè suposin un valor afegit en el desenvolupament local.

7. Promoure el territori i els productes locals amb criteris de qualitat i sostenibilitat.

8. Implicar-nos en accions de formació, educació, sensibilització i conscienciació dels valors naturals, culturals i paisatgístics.

9. Impulsar la cooperació i coordinació entre tots nosaltres per a una òptima ordenació dels usos i activitats dins l’àmbit de la Taula, amb l’esperitd’assolir una convivència respectuosa.

10. Complir amb els acords consensuats dins Taula i fer un seguiment del seu impacte.

Amics de les Illes Formigues vol agrair el treball que ens ha portat fins aquest punt i també vol expressar el més íntim i profund desig de que les dues.

 

Toni Campos Taula de Cogestió1

Envia la teva opinió