Noticies i Articles

Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000

Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000

21 de maig : Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000

Aprofitant aquesta dada volem repassar que representa pel nostre territori la Xarxa natura 2000 i el PEIN (Pla d’espais d’interès natural).

 

Espai litoral situat a l’extrem septentrional de la Serralada Litoral Catalana, entre la platja de Pals i la Badia de Palamós. Constitueix la prolongació litoral a l’est de les Gavarres, de les quals se’n separa per una petita fossa tectònica, el corredor de Palafrugell. Incorpora diferents àrees litorals: el cap de Begur, la Punta des Mut i el Cap de Sant Sebastià.

Té una gran singularitat geològica en relació amb les formes d’erosió que s’hi presenten; amb gran interès biològic i paisatgístic dins d’una àrea de la costa catalana, d’una bellesa excepcional de la qual actualment només resten petits fragments relictes. Els penya-segats litorals constitueixen el refugi per a algunes espècies de la flora i fauna mediterrànies, rares i endèmiques.

Quant al medi marí, les comunitats bentòniques són molt representatives d’aquest tram de costa catalana. Estan adaptades i afavorides per un relleu molt abrupte, la força de l’onatge, la netedat de les aigües i la riquesa en nutrients, cosa que determina una extraordinària riquesa de formacions algals, fins i tot a grans profunditats, d’organismes filtradors i formacions del coral·lígen, amb una gran diversitat i densitat d’invertebrats i peixos. També cal destacar l’existència d’herbeis de posidònia ben conservats en zones de fons sorrencs arrecerats.

El 2002 El Consell de Protecció de la Fauna, havent examinat la Modificació 5 (2001) del Pla d’espais d’interès natural: Nova delimitació Muntanyes de Begur, i Incorporació nou espai Cap Roig-Castell, elaborat pel Departament de Medi Ambient, emet aquest informe als efectes previstos en el Decret 239/1986, de 4 d’agost, que regula les funcions pròpies del Consell de Protecció de la Natura.

Aquest ount en concret ens parla de com s¡ha de regular la zona de les Illes Formigues:

26.1 Objectius. Protegir els ecosistemes marins assenyalats com d’especial interès localitzats a l’entorn de les Illes Formigues, les comunitats de fanerògames marines i els fons marins que els donen suport i ordenar l’ús públic de l’àmbit marítim de l’espai.

26.3 Regulació de la pesca i afins. L’extracció de recursos marins i el seu aprofitament per activitats de lleure han d’adequar-se al principi de sostenibilitat, d’acord amb la legislació sectorial aplicable. En qualsevol cas, d’acord amb els resultats de l’actuació 2.1 i 2.2 del Programa d’actuació d’aquest Pla especial, de seguiment de la biodiversitat marina i de promoció d’una reserva a les Illes Formigues, es poden determinar mesures addicionals de protecció i ordenació.

26.8 Els departaments de Medi Ambient i Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podran establir o, en el seu cas, promoure l’establiment de mesures específiques d’ordenació de les activitats de fondeig, submarinisme, marisqueig o pesca esportiva, per tal que aquestes es desenvolupin de forma compatible amb la conservació global del sistemes naturals immergits de l’espai. A aquests efectes es podran delimitar vedats de pesca, polígons de fondeig i nombre màxim de submarinistes, en especial, a l’entorn de les Illes Formigues, àrea assenyalada com d’atenció especial.

Clicar aquí per llegir tot el document.

Envia la teva opinió