ArticlesNoticies i Articles

La pesca a Palamós i el seu entorn Sociocultural – CONFISH

El passat 27 de maig a la casa del Mar es va  presenta el projecte Confish.

Un programa finançat per la UE que connecta diverses comunitats pesqueres de la Mediterrània amb l’objectiu d’analitzar les seves pràctiques i intercanviar coneixements.

La trobada reuní els diferents actors implicats en la pesca a Palamós, amb l’objectiu de definir les prioritats de cada sector en relació amb aquesta activitat.

CONFISH incentiva la idea de “La connectivitat entre els actors socials implicats en les pesqueries del Mediterrani resolen la connectivitat de les pesqueries”.

La base d’aquest projecte és “… Dissenyar una xarxa Mediterrània basada en un marc social per a implementar una aproximació de la gestió de les pesqueries des de la base de la societat. L’objectiu principal del projecte és promoure la transferència del coneixement ecològic local en combinació amb el coneixement dels pescadors i científics així com altres actors relacionats amb la pesca, per a contribuir a la sostenibilitat de les pesqueries del Mediterrani”.

CONFISH agafa com a camp de treball tres àrees pesqueres de la Mediterrània,Komiza, Patti i Palamós, per estudiar les poblacions de gamba vermella i pop roquer.

Han escollit Palamós per la infraestructura que hi ha al voltant de la pesca  amb el Museu de la Pesca, l’Espai del Peix i el pla de gestió de la gamba com elements destacats.
Des del projecte es creu que la cooperació i transfarència entre diferents comunitats pesqueres és clau per a preservar les espècies i impulsar una pesca sostenible.

Envia la teva opinió