ArticlesNoticies i Articles

Primers resultats del projecte MPA-Engage al litoral del Baix Empordà

Amics de les Illes Formigues

Primers resultats del projecte MPA-Engage al litoral del Baix Empordà

Hi ha en marxa un projecte europeu sobre l’impacte del canvi climàtic a la Mediterrània en el qual hi participen Albània, Croàcia, Frància, Itàlia, Grècia i Espanya.
El projecte es diu MPA-Engage, essent MPA l’acrònim de Marine Protected Areas, o espais marítims protegits. Set espais marítims protegits d’aquests països seran objecte d’estudi.
El projecte va començar el novembre de 2019 i està previst que arribi fins al juny de 2022.

El pressupost total d’aquest projecte, liderat per l’Instituto de Ciencias del Mar, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICM-CSIC), amb seu a Barcelona, és d’aproximadamente tres milions d’euros, un 85 % dels quals prové dels Fons de Desenvolupament Regional Europeu.

L’interès per aquests espais a la Mediterrània té una raó de ser força significativa.

Les medicions fetes fins el moment assenyalen que la Mediterrànea s’escalfa a una velocitat un 20 % superior a la de la resta dels oceans.

Aquest increment de la temperatura provoca canvis en el medi natural que seran més apreciables en els espais marítims protegits, que, si ja no es veuen afectats, aviat ho seran.

 

Quins canvis?

A tall d’exemple i sense ànims d’exhaustivitat, el canvi climàtic provocaria alteracions com l’escalfament del medi, l’acidificació de les aigües, processos d’eutrofització i desoxigenació, etc.
Aquests canvis en el medi físic provocarien canvis en la distribució de les espècies marines en el temps i l’espai, canvis en les migracions, en la fisiologia particular de cada espècie, que afectaria al seu desenvolupament, creixement o reproducció.

L’ecosistema es veuria immers en un procés de canvi del qual encara en desconeixem moltes coses.

En un espai marítim protegit, aquests canvis poden ser analitzats amb més cura i precissió que a uns altres espais naturals sotmesos a l’interacció amb l’home.

L’ICM-CSIC ha seleccionat dos espais marítims protegits a Espanya, tots dos a Catalunya, que són el Parc natural del Cap de Creus i la zona Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Arran dels treballs en aquest últim, la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà ha publicat Resultats del projecte MPA Engage en el marc de la zona Natura 2000 Litoral del Baix Empordà i presenta els primers materials sobre la implementació dels protocols a l’espai Litoral Baix Empordà, protocols, aquests, que es executen amb escafandra autònoma.

Aquests materials —un vídeo explicatiu i uns tríptics de difusió— poden veure’s a:

https://participa.gencat.cat/assemblies/tcmbaixemporda/f/2917/posts/22

S’han desenvolupat onze protocols que estudien les espècies i les condicions de l’entorn. Aquests protocols mesuren les condicions de temperatura, la mortalitat massiva d’espècies marines, l’estat de les posidònies, les espècies invasores, etc., que permetran millorar el coneixement de l’impacte del canvi climàtic sobre els nostres ecosistemes marins i avaluar les eines d’avaluació i seguiment de la vulnerabilitat biològica i socioeconòmica. Aquestes dades permetran disposar de més informació i més fiable a l’hora de definir plans d’’adaptació al canvi climàtic a les àrees marines protegides de la Mediterrània.

Més concretament, seran eines de control i seguiment de l’estat d’aquests espais en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

A tall d’exemple, els protocols de detecció de temperatura, mortalitat massiva d’espècies o de detecció d’espècies invasores serviran per mesurar els efectes de l’increment de les temperatures sobre les comunitats bentòniques de la Mediterrània.

Igualment, els protocols de cens visual de peixos, posidònies oceàniques i eriçons de mar permetran conèixer els efectes de la sobrepesca, l’eutrofització i, també, de l’increment de la temperatura a la costa mediterrània.

Envia la teva opinió