TAULA DE COGESTIÓ I ELS GRUPS DE TREBALL

Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà – any 2020
RESUM DE LA SESSIÓ del GT COMUNICACIÓ
15 de setembre de 202o

Què volem comunicar? Com ho volem comunicar? Quan ho volem comunicar?

Inicialment, aquest Grup de Treball, vol centrar els seus esforços en establir les vies, missatges i públic destinatari amb els següents objectius:

 •       Explicar què és la Taula, els objectius, l’estructura i l’horitzontalitat. La ciutadania en general en desconeix la seva existència.
 •       Ampliar la representació de la societat civil dins la taula.
 •       La feina que es vagi realitzant a la taula.
 •       Compartir les notícies generades o produïdes des de la feina que es fa dins la taula.
 •       Compartir notícies que estiguin directament relacionades amb els objectius de la taula.
 •       Recuperar la consciencia col·lectiva sobre el medi ambient i el canvi climàtic

Es plantegen els següents objectius a assolir per part del grup de treball:

 1. Establir el què es vol comunicar.
 2. Identificar el públic destinatari.
 3. Proposar les vies/eines de comunicació.
 4. Calendaritzar la feina.

Es tracta d’un grup de treball amb uns objectius molt operatius, no pretén elaborar un pla estratègic de comunicació que després es deixi dins
d’un calaix.

Què es vol comunicar

 1. Explicar què és la Taula, els objectius, l’estructura i l’horitzontalitat. La ciutadania en general en desconeix la seva existència.
 2. Ampliar la representació de la societat civil dins la taula.
 3. Compartir les notícies generades o produïdes des de la feina que es dins la taula. Compartir notícies que estiguin directament relacionades amb el objectius de la taula.
 4. Recuperar la consciencia col·lectiva sobre el medi ambient i el canvi climàtic.

Es planteja també la importància de la sensibilització, educació i conscienciació de la població infantil i juvenil sobre els objectius de la Taula, i que per tant, es podria incloure un objectiu en aquesta línia, però no s’acaba de concretar per diverses raons i potser es podria portar a terme si s’incorpora, com a membre/s de la taula, alguna entitat/organització que treballi directament en l’àmbit de la sensibilització dirigida al col·lectiu escolar (comunitat educativa, associacions culturals,…).

També es podria fer a través dels 4 Ajuntaments, incloent-hi els conceptes que es vulguin treballar a través dels tallers i activitats que els ens
locals promouen a les escoles de l’àmbit de la taula.

Els canals de difusió.

Importància de que la comunicació sigui bi-direccional.

Canals de difusió interns:
protocol per fer arribar les notícies de cada àmbit al grup de treball de comunicació.
Establir tempos i calendaris o segons l’activitat de cada moment.

 Canals de difusió externs:
1. Xarxes socials. S’ha d’analitzar bé les possibilitats reals de mantenir actives les xarxes socials que es decideixi posar en marxa
2. Notes de premsa i enviament als mitjans de comunicació locals.
3. Preparació de materials per a les escoles.

El missatge i el/la missatger/a.

– S’haurien de dissenyar els missatges a transmetre. Amb els objectius de la taula i el pla d’acció ja es poden començar a elaborar.
– Importància de la/s persona/s fe doni/n veu a la Taula. S’hauria de fer una reflexió sobre qui o quines persona/s serien les més adients per fer-lo, sabent que hauria de tenir bones capacitats/aptituds de comunicació.

Envia la teva opinió