ActualitatArticlesIlles Formigues

Què és el GALP – COSTA BRAVA?

Volem donar a conèixer aquesta entitat què creiem molt important per la seva tasca;

FOMENTAR LA PESCA SOSTENIBLE

 

El GALP de la Costa Brava vol ser un pilar bàsic en el desenvolupament sostenible de la pesca a la zona, així com un instrument per a la promoció i generació de valor en els productes i la conservació del patrimoni natural marí i els recursos pesquers.

MISSIÓ

Té com a missió fomentar una activitat pesquera sostenible a partir de la protecció del medi ambient i els recursos naturals, tot potenciant alhora la comercialització dels productes com a pilar bàsic de la viabilitat del sector, oferint suport als agents socials i impulsant iniciatives que afegeixin valor als municipis i al territori costaner.

Entre els seus objectius, destaquen la voluntat d’augmentar la visibilitat del sector, posar en valor la seva importància, integrar-lo en el principal motor econòmic del territori, el turisme, i donar suport a les iniciatives per al manteniment, conservació i promoció del patrimoni històric, cultural i natural. També treballa per fomentar la cohesió social, promocionar la igualtat entre homes i dones, i facilitar la incorporació al sector de la gent jove i les dones.

VISIÓ

El GALP de la COSTA BRAVA vol ser un pilar bàsic en el desenvolupament sostenible de la pesca a la zona així com un instrument per a la promoció i generació de valor en els productes i la conservació del patrimoni natural marí i els recursos pesquers.

VALORS

L’estratègia es concep com una eina de planificació, i per tant ha d’explicar una sèrie de factors que valorin el seu grau d’execució, i en aquest cas cobren especial importància els criteris de valor, que són els que donaran peu a la delimitació dels indicadors que emprem per al seguiment i avaluació de l’estratègia.
Els criteris de valor inclosos en l’estratègia del GALP Costa Brava estan directament lligats amb el desenvolupament sostenible de l’activitat pesquera, la comercialització dels productes pesquers locals, la conservació dels recursos i la protecció del medi ambient.

CRITERIS GENERALS

1. Fomentar en tot moment la participació i l’aplicació d’un enfocament ascendent( baix –> dalt).
2. Conservar el principi d’igualtat i no discriminació en les accions i/o activitats que desenvolupi el grup. Incloure la cohesió social com un element transversal i catalitzador de l’estratègia.
3. Fixar entre les metes del grup el desenvolupament sostenible de les zones costaneres d’una forma compatible amb l’aprofitament dels recursos i la protecció del medi ambient.

CRITERIS DE GESTIÓ I DIRECCIÓ

1. Aplicar principis d’eficiència i eficàcia en l’execució de la despesa pública, vetllant pel compliment de les normatives vigents.
2. Vigilar i fer seguiment de la correspondència entre les accions i activitats previstes i el contingut de l’estratègia.
3. Contínua cerca i aplicació d’una coherència en l’aplicació del programa d’acord amb l’objectiu i la finalitat dels fon s. 4. Identificació de sinergies i complementarietats entre les accions del grup i unes altres que es desenvolupen a nivell local, regional o internacional.

CRITERIS QUALITAT DELS SERVEIS

1. Transparència en l’execució de la despesa pròpia del grup dels inclosos en les intervencions.
2. Perspectiva de millora contínua en la prestació de serveis.
3. Impulsar i fomentar la innovació en els serveis prestats.
4. Potenciar la cooperació local, regional i internacional entre altres col·lectius i grups amb els mateixos interessos i objectius.
5. Fomentar la col·laboració pública i privada.

Envia la teva opinió