ActualitatNoticies i Articles

Zones especials de Conservació

per 9 maig, 2014 desembre 18th, 2016 No hi ha comentaris encara
Zones especials de Conservació

Amb data de 9 de maig de 2014 (DOGC núm 6619) s’ha publicat  l’Anunci d’informació pública de l’Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània i s’aprova el seu Instrument de gestió. Amb aquest procediment es dóna compliment als requeriments de la legislació referent a Natura 2000 segons la qual cal definir els objectius i les mesures de conservació a assolir en els espais ja inclosos a la xarxa Natura 2000 per a la conservació d’hàbitats i d’espècies d’interès comunitari excepte les aus. El termini de la informació pública acaba el dia 9 de juliol de 2014 i podeu adreçar les vostres al·legacions al Servei de Planificació de l’Entorn Natural (Av. Diagonal 523-525 3era Planta – 08029 Barcelona).

En aquest servidor podeu consultar la informació corresponent a les fitxes que integren l’Instrument de gestió de les ZEC que es declaren a la regió mediterrània de Catalunya d’una manera més visual. De tota manera la documentació oficial de la informació pública es troba a l’apartat d’informació pública del web del Departament de Territori i Sostenibilitat. La informació que es presenta inclou una fitxa per cadascun dels hàbitats i de les espècies d’interès comunitari objectes d’aquest Acord i, també, una fitxa per cada espai de la xarxa Natura 2000 que es declara com a ZEC.

Alguers de Posidònia

. DESCRIPCIÓ DE L’HÀBITAT

La fanerògama marina Posidonia oceanica, amb les seves llargues fulles a manera de cintes verdes constitueix un herbei de densitat variable segons la fondària i les característiques de l’ambient (grau d’afectació antròpica i la morfologia del fons). Habitualment colonitza fons sorrencs o grapissars, però també pot instal·lar-se sobre roca. En tots els casos, té la capacitat de modificar el substrat per aglomeració dels seus grans rizomes. Destaca el poblament diferencial d’epífits de les fulles i el poblament dels rizomes. A les fulles hi dominen petites algues coral·linàcies incrustants i feòfits minúsculs o incrustants, juntament amb hidraris reptants i petits briozous, mentre que als rizomes s’hi fan sobretot algues verdes i vermelles juntament amb briozous de bona mida i altres suspensívors.
Principals causes d’Amenaça

Impacte o activitat

Extracció d’àrids de platja – Extracció de sorra per regeneració de platges.

Zones portuàries

Rutes de navegació – Fondeig lliure que malmet el fons.

Construcció de passeigs marítims.

Eliminació de residus domèstics i procedents d’instal·lacions recreatives – Augmenten la terbolesa i la contaminació de l’aigua.

Canalització de salmorres procedent de desalinitzadores o de mineria.

Aqüicultura

Arrossegament pelàgic amb xarxa d’arrossegament – Arranca peus, altera l’estructura del sediment i genera terbolesa per resuspensió de sediments.

Algues invasores: Caulerpa racemosa.

Ocupació de terres guanyant-les al mar, estuaris o marismes

Alteracions en la dinàmica i flux d’aigua, general – Modificació de la circulació de l’aigua i deposisció de sediments.

Eutrofització (natural)

Gestió preventiva
– Regulació de la localització dels emissaris de salmorres i d’aigües de refrigeració – procedents de processos industrials – respecte la localització de l’hàbitat.
– Regulació del tipus d’embarcació amb permís de fondeig a la zona. Preferiblement embarcacions amb dipòsit d’aigües brutes, el qual no ha de ser buidat durant el fondeig.
– Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s’aboquen a l’hàbitat per tal de reduïr l’aport de matèria orgànica i controlar l’excès de nutrients.
– L’administració competent considerarà ús incompatible la pesca d’arrossegament en totes les localitats on és present l’hàbitat.
– Regulació de l’extracció d’àrids per la restauració de platges.
– Control de la qualitat de l’aigua allà on siguin presents els herbeis, així com de l’adequada aportació de sediments.
Control d’espècies exòtiques
– Control de les espècies d’algues invasores.
Gestió o restauració d’ecosistemes /hàbitats
– Ampliació de la connectivitat entre les localitats de l’hàbitat.
Regulació de l’ús públic
– Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l’hàbitat
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
– Instal·lació de zones de fondeig ecològic.
Aprofitament sostenible Pesquer
– Regulació de les granges d’aqüicultura i la seva localitació respecte l’hàbitat. S’aconsella una distància mínima de 800m.
Construcció o adequació d’infraestructures
– Instal·lació d’esculls artificials de protecció contra la pesca d’arrossegament.
Cartografia temàtica
– Realització de la cartografia a petita escala combinant tècniques de multifeix i sonar lateral amb validació per immersió
Investigació i estudis
– Millora de les tècniques de trasplantament de Posidona oceanica.

 

 

 

 

Envia la teva opinió