ArticlesNaturalesaNoticiesNoticies i Articles

Primer Castell Submarí Amics de les Illes Formigues

Jornada Castellera – Amics de les Illes Formigues

L’associació Amics de les Illes Formigues neix el primer trimestre de  2016.

La integren veïns de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i d’altres localitats,  amb diverses sensibilitats,  de totes les edats i procedències. Tots, però compartim la preocupació per l’entorn de les illes Formigues, d’on prenem el nom.

Atesa aquesta diversitat i el caràcter personal de la seva participació l’associació Amics de les illes Formigues es defineix com a una mostra de la societat civil que no està vinculada a cap grup econòmic, gremial o professional.

Vivim amb preocupació la convivència amb la biodiversitat

Vivim amb preocupació la convivència, cada cop més intensa, de la pressió humana amb un lloc natural de gran bellesa estètica i riquesa de la biodiversitat.

Aquesta convivència cada cop serà més gran i intensa i, sense saber-ne massa, qualsevol ciutadà sap que en aquest diàleg, territori / pressió humana qui en surt perjudicat és el territori, incapaç de defensar-se.

Sabem que l’àmbit del seu interès està teòricament protegit per diferents normes comunitàries, estatals i de la pròpia Generalitat de Catalunya.

Malgrat aquesta multiplicitat normativa el fet és que la concreció pràctica d’aquesta protecció es gairebé nul·la.

Reconeixem que la raó ens empara

Reconeixem que la raó ens empara, que la normativa dóna suport a les nostres reivindicacions i  que molta gent ens dóna suport.
Alhora també reconeixem la nostra feblesa en la mesura que només som veïns, amb aquesta única i digníssima representació.

Tenim com objectiu conscienciar la ciutadania del bé que cal protegir, també i, principalment d’implicar-la afectivament en el seu projecte per aconseguir una àmplia cobertura social per instar a qui en té competència perquè actuï.

Volem aconseguir la recuperació de la biodiversitat marina de les illes Formigues

Volem aconseguir la recuperació de la biodiversitat marina de les illes Formigues amb la finalitat de revertir les situacions de degradació  i que els recursos pesquers siguin sostenibles a llarg termini per tal que el ciutadà intensifiqui l’apropament al mar per conèixer el medi marí.

Sabem que en l’entorn de les illes Formigues, hi conflueixen diferents administracions territorials i sectorials i que qualsevol actuació demanarà una col·laboració interadministrativa sempre complicada.  Com també que hi entren molt interessos que veuen amb recel qualsevol intromissió en el seu camp i que caldrà tenir en compte atès que sense aquest consens difícilment anirà endavant cap proposta.

Entenem que aquest consens no ha de ser únicament entre tots els interessos i interessats que conflueixen en el lloc sinó entre la capacitat del lloc per suportar d’una manera sostenible la pressió dels diferents interessos.

Dit d’altra manera el subjecte pacient és l’interlocutor principal amb la resta d’interessos.

Envia la teva opinió