Les Illes Formigues tindran, per fi, un camp de fondeig

Fer compatible el lleure nàutic amb la preservació del delicat ecosistema marítim és una de les grans assignatures pendents de les localitats costaneres del nostre país. A les Illes Formigues i a Cala Senià, però, s’ha fet recentment un pas endavant: l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha iniciat els tràmits per a crear dos camps de fondeig en aquests entorns.

El primer pas, l’estudi

Sobretot durant els mesos d’estiu, de juliol a setembre, el nombre d’embarcacions recreatives i esportives que naveguen, i fondegen, al llarg del litoral català no ha parat de créixer els últims anys, arribant xifres realment alarmants. Aquest fet, sumat a la realitat que molts d’aquests navegants ignoren – o no tenen en compte – els danys mediambientals que causen en fondejar en espais no abalisats, està causant molts problemes al nostre fons marí.

Davant d’això, l’Ajuntament de Palamós va encarregar un estudi per tal de valorar diferents opcions per fer compatible el fondeig de les embarcacions recreatives amb la conservació del fons marí. El turisme és una activitat econòmica important a la zona, però s’ha fet evident la necessitat d’ordenació de l’ús recreatiu de dos espais marins, les Illes Formigues i Cala Senià, que representen uns dels racons més bonics i encara ben conservats del litoral català.

L’objectiu, doncs, és trobar la manera de posar ordre a aquestes activitats a la vegada que es protegeixen els herbassars de la fanerògama Posidònia oceànica, com a patrimoni natural i paisatgístic i tenint en compte que es tracta d’una espècie protegida per diverses legislacions.

En aquest sentit, el que es planteja a l’estudi encarregat per l’Ajuntament és ampliar el camp de boies de fondeig de Cala Senià i crear-ne un de nou a la banda sud de les Illes Formigues.

Fondejos ecològics, la solució

Sabem del cert que les àncores tenen un efecte destructiu sobre el fons marí, sobretot en el moment de llevar, que és quan es poden trencar i arrencar feixos de posidònia. D’altra banda, el canvi dels vents pot provocar que les cadenes llaurin el fons provocant grans estralls.

Els blocs de fondejos fixos per a boies d’amarrament també provoquen greus perjudicis sobre el fons marí. De fet, l’impacte que causen aquests sobre les praderies poden arribar a durar diverses dècades.

Llavors, quina és la solució?
Els estudis constaten que, avui dia, els usuaris de les embarcacions ja prefereixen disposar de boies abans que tirar l’àncora, ja que d’aquesta manera poden reduir les maniobres a fer i guanyar seguretat. Poder oferir, doncs, fondejos ecològics es converteix en una necessitat imminent.

Hi ha diversos tipus de fondejos ecològics, depenent del substrat existent i la resistència que es desitgi, però en qualsevol cas ofereixen un ancoratge fix que evita l’efecte de les àncores i els morts sobre el fons, i una boia intermèdia que crea una línia flotant per evitar que la línia de fondeig contacti amb el fons i l’erosioni.

Els antecedents demostren que els fondejos ecològics funcionen.

A Cala Senià, per exemple, on jo hi ha un camp de fondeig, s’ha aconseguit evitar en gran manera que les embarcacions llencin les seves àncores sobre la posidònia, i en les darreres observacions ja no s’hi veuen calbes, ni feixos arrencats, ni cicatrius de garreig provocades per les àncores. Tant és així que, al voltant de la instal·lació del sistema d’ancoratge, les mates de posidònia oceànica es troben en molt bon estat.

I, a més, vigilància

L’altra conclusió a la qual arriba l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Palamós és que, si bé els ancoratges ecològics són molt efectius per a la protecció del fons marí, resulta evident que cal planificar també actuacions de vigilància, així com campanyes d’educació i conscienciació per transmetre a la població la importància de les praderies.

Aquestes actuacions de vigilància servirien, no només per detectar fondejos furtius, sinó també per evitar una incorrecta instal·lació dels ancoratges i línies de fondeig inapropiades, i també per a dur a terme el manteniment de les instal·lacions en bon estat.

Ús públic i gratuït

L’estudi proposa col·locar 30 boies d’amarrament per a embarcacions de menys de 8 metres a la zona sud de les Illes Formigues, un lloc d’especial protecció de posidònia oceànica on estarà prohibit el fondeig a l’àncora. Les boies seran de color blanc, per a ús públic i de caràcter gratuït.

L’estona màxima d’amarrament que es permetrà serà de tres hores, sempre durant el dia i sempre condicionada a les condicions climatològiques.

Pretenem conscienciar a tothom que cal preservar el nostre patrimoni natural, i en concret, el tram de costa situat entre els Ullastres i cala Castell, i que inclou les illes Formigues.

2 comentarios

Envia la teva opinió